สินค้าและบริการ

Bolt Tensioner
Chemical cleaning service
Dryice machine cleaning
HPWJ clean column
HPWJ clean heat exchanger
Hydraulic Torque Service up to 35000 NM
Cleaning ship & Rig
Cleaning tank & vessel
HPWJ clean fin fan
HPWJ clean paint spray booth
Pipe line cleaning
Heat Exchanger Re-Tube and Fabrication
Pipe Line Fabrication
SUS316 Anti Spark and Carbon Whip check
Rental Gas Detector 4s with Certificate

บริการขาย, เช่า

รับซ่อมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

บริการทำความสะอาดเครื่องจักรด้วยเครื่องฉีดน้ำ
แรงดันสูง, ล้างห้องพ่นสี, เครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อน, เครื่องมือต่างๆ แก่โรงงานอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม

Copyright © 2016 : All Right Reserved Create By brandexdirectory Co., Ltd