อบรม

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Skill Test Water Jet Cleaning
การใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
การทำงานในพื้นที่อับอากาศ
การใช้ปั่นจั่น 4 ผู้
ชุดฝึกการถอดประกอบหน้าแปลนด้วยเครื่องมือไฮโดรลิค เพื่อยกระดับทักษะของพนักงาน

บริการขาย, เช่า

รับซ่อมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

บริการทำความสะอาดเครื่องจักรด้วยเครื่องฉีดน้ำ
แรงดันสูง, ล้างห้องพ่นสี, เครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อน, เครื่องมือต่างๆ แก่โรงงานอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม

Copyright © 2016 : All Right Reserved Create By brandexdirectory Co., Ltd