About Us
ผู้ชำนาญทางด้านการให้บริการทำความสะอาดเครื่องจักรด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง, ล้างห้องพ่นสี, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, เครื่องมือต่าง ๆ แก่โรงงานอุตสาหกรรม บริการขาย, เช่า, รับซ่อมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและผลิตเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงและปั้มแบบลูกสูบ ภายใต้ ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 ซึ่งมีกำลังการผลิตถึง 300 เครื่องต่อปี และมีการส่งออกประมาณ 180 เครื่องต่อปี ปั้มและเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่ผลิตได้ถูงส่งออกไปยัง ตะวันออกกลาง เช่น อิหร่าน สหรัฐอาหรับอิมิเรสต์ และ อาเซียนรวมถึงประเทศไทย

อ้างอิงจาก: https://thaitechno.net/t1/profile.php?uid=38619

สนใจติดต่อโฆษณา

support@geniusgraphic.com
Design by Genius
Copyright © 2022 JS Tech Thailand